SEO audit, stratégia a optimalizácia webu pre klienta Wishamaker

KLIENT Wishmaker

 

Inovatívna P2P platforma, fungujúca na princípe kolektívneho požičiavania. Spája ľudí, ktorí si potrebujú požičať s ľuďmi, ktorí môžu požičať a investovať do pôžičiek.

Spolupráca s klientom Wishmaker začala ako s neznámou značkou, novým webom a novým hráčom na trhu P2P. Na prípadovej štúdii v krátkosti predstavíme, ako sme v rámci spolupráce od novembra 2020, s našimi SEO aktivitami zvýšili v priebehu roka 2021 viditeľnosť stránky vo vyhľadávaní o 1 808 %.

Stav pred spoluprácou

 

V novembri 2020 sme započali spoluprácu v rámci marketingových a SEO služieb, kde web Wishmaker.sk fungoval už cca pol roka. No bez aktivít, ktoré by ho posúvali, hlavne z hľadiska návštevnosti webu a jeho zlepšenia pozícii v Google.

Stratégia

 

Prvým krokom bolo vykonanie kompletného SEO auditu a následne zapracovanie nájdených chýb, aby sme zabezpečili technické vyladenie webu pre SEO. Podľa analýzy kľúčových slov sme vyhodnotili potrebu zapracovania kľúčových slov na jednotlivé podstránky. Už v tejto fáze nám bolo oznámené, že klient chystá redizajn webu, preto sme s obsahovou stratégiou pracovali veľmi dôkladne a aktívne sme vyčlenili kľúčové slová pre jednotlivé podstránky, ktoré sa časom prerábali.

Cieľom nového obsahu bolo zviditeľnenie vo vyhľadávači so zvolenými kľúčovými slovami, ktoré sme zapracovávali s ohľadom na konkurenčnosť.

Správnym výberom kľúčových slov sa optimalizoval obsah, vytvorili sa nové podstránky a napĺňal sa blog blogovými článkami vyladenými podľa pravidiel SEO.

Pre každú podstránku sme navrhli meta tittles, descriptions a optimalizovali H1 nadpisy. Určite nezabudnime na linkbuilding, s ktorým sa pracovalo celú dobu, od nadviazania spolupráce.

SEO služby, dodávané klientovi Wishmaker

SEO
audit

Analýza
kľúčových
slov

Technická
optimalizácia
webu pre SEO

Nová tvorba
štruktúry
webu

Optimalizácia
obsahu

Tvorba
blogov

Konzultácie

Linkbuilding

Výsledky spolupráce

 

V období január 2021-2022 sa nám podarilo zvýšiť viditeľnosť stránky vo vyhľadávaní o 1 808 % (pri porovnaní januára 21 a 22).

Celkové zobrazenia webu január 21-22

Používatelia, ktorí prišli z organického vyhľadávania sa medziročne zvýšil o 524 %.

V novembri 2021 sa preklopil nový web, kde sme kompletne rozdelili kľúčové slová na podstránky a optimalizoval web pre vyhľadávače.

 

Presne v tomto mesiaci vidno pekne aj bod zlomu k vyššej zobrazovanosti webu.

Taktiež je jasne viditeľné aj koľko kľúčových slov sa nachádza na prvých pozíciách. Konkrétne od novembra sa kľúčové slová viac začali umiestňovať na prvých pozíciách (1-3), ako to mu bolo predtým.

Za skutočne krátky čas sme sa dostali na popredné pozície pri desiatkach dôležitých kľúčových slov, z čoho niektoré vo výsledkoch vyhľadávania stúpli až o 50 pozícií.

Ako klient hodnotí spoluprácu s nami?

Záver

 

SEO aktivity priniesli očakávané výsledky a vďaka správnej optimalizácii sme dosiahli stúpajúcu tendenciu návštevnosti webu v organickom vyhľadávaní v Google.