Prečo majú poctivá optimalizácia Google Ads kampaní a A/B testovanie zmysel?

Zadanie 

 

Peer-to-peer platforma Wishmaker je novým hráčom na malom trhu zdieľaných pôžičiek. Ide o miesto, kde si môžu požičať ľudia od ľudí, ktorí sú ochotní investovať do pôžičiek.  

 

Cieľ

 

Keďže platforma Wishmaker bola na trhu nová, najprv potrebovala zvýšiť povedomie o nej.  Bolo potrebné vypracovať rozsiahlu digitálnu komunikačnú stratégiu s jasne definovanými mikro cieľmi a cieľmi pre jednotlivé kanály, vrátane Google Ads kampaní

Problémy, s ktorými sme sa potýkali

 

Najväčším problémom pri finančných službách a produktoch je, že ľudia v ne nedôverujú. Taktiež sme v rámci Google Ads kampaní disponovali nižším budgetom než sme navrhovali. Ďalej sme sa museli vysporiadať s nízkymi vyhľadávanosťami relevantných výrazov, ako napríklad „P2P pôžičky“ a nerelevantných brandových výrazov, ako napríklad „Wishmaker film“.

 

Naše riešenia

 

  • Byť viditeľný v searchovej sieti na prvej pozícii pre málo vyhľadávané relevantné výrazy.
  • Podporiť povedomie značky cez obsahovú sieť a sériu mesačných vizuálov v rôznych variantoch.
  • A/B testovanie vizuálov pre dosiahnutie lepšej interakcie s vizuálmi.
  • Detailná optimalizácia kampaní vo vyhľadávaní (searchovej sieti).
  • Inteligentné cenové stratégie.

 

Výsledky

 

  • 100 % medziročný nárast v rámci podielu zobrazení na 1. pozícii, pri nižšej cene za klik.
  • 33,7 % nárast miery preklikovosti CTR.
  • 120 % nárast vyhľadávania brandových výrazov.

Ako a aké konkrétnejšie výsledky sme dosiahli?

 

Viditeľnosť v searchovej sieti

 

Všeobecne pre nové projekty je jedným z hlavných pilierov komunikácie byť viditeľný. To bolo aj naším cieľom, a preto jedným z pilierov kampaní bola potreba tvorby analýzy kľúčových slov a cielenia na výrazy podľa relevantnosti

 

Povedomie značky cez obsahovú sieť

 

V rámci komunikácie kampaní prostredníctvom bannerov, sme sa snažili dodržať jednotnú vizuálnu komunikáciu v nadväznosti na vizuál webu Wishmaker. Taktiež bolo potrebné zachovávať konzistentnosť grafických elementov a typografie vizuálov pre rýchlejšie budovanie firemnej identity.

 

A/B testovanie vizuálov

 

Pri A/B testovaní sa snažíme zistiť, ako interagujú používatelia s rôznymi variantmi vizuálov v reálnom čase. Pri platforme Wishmaker sa nám potvrdilo, že používatelia viac interagujú s vizuálmi, ktoré nie sú „klišé“, hlavne ak ide o finančníctvo. 

 

Detailná optimalizácia kampaní

 

Optimalizácia kampaní a najmä optimalizácia kľúčových slovíčok, je častokrát podceňovaná činnosť, kvôli jej prácnosti či monotónnosti. Nám sa však podarilo vďaka týmto úkonom po roku optimalizácií v obsahovej a vyhľadávacej sieti znížiť cenu za klik síce len o 0,03 €, avšak zvýšiť o 100 percent mieru zobrazenia na prvej pozícii, a tým pádom aj zvýšiť počet kliknutí v rámci rovnakého budgetu. Zároveň sme dosiahli zvýšenie miery preklikovosti. 

 

Inteligentné cenové stratégie

 

Aplikovaním inteligentných cenových stratégií, ktorým predchádzalo kvalitné nastavenie konverzií, trackovania cieľov či zberu dostatku dát, sme zaistili efektívnejšie zobrazovanie relevantnejším používateľom.