Dvojnásobné zvýšenie konverzií vďaka sledovaniu demografických údajov

V High5 sa vždy snažíme nájsť cestu k úspešným výsledkom. Dokážeme tak reagovať aj v priebehu spolupráce a navrhnúť takú stratégiu, ktorá bude v tom konkrétnom období fungovať. A to sa nám podarilo aj v tomto prípade.

Klient: Shuttle Taxi

Náš klient www.shuttletaxi.eu sa orientuje na celoročnú prepravu osôb a požičiavanie luxusných aj obyčajných áut. Shuttle Taxi prepravuje hlavne na letiská, a keďže ľudia lietajú neustále a v každom ročnom období, kampane musia byť spustené nonstop.

Nasledovný experiment sme spustili so zameraním na prepravu Schwechat -> Bratislava a naopak, a takisto na Viedeň -> Bratislava a späť. Mohli sme pracovať s 200 € kreditom na mesiac.

Východiskový stav: Zahraniční návštevníci

Na analýzu návštevníkov počas pravidelnej optimalizácie kampane sme využili Google Analytics 4. Aj vďaka tomuto nástroju sme zistili, že až 38 % nových návštevníkov prichádza zo zahraničia. Keďže je to viac ako tretina, títo návštevníci mimo Slovenska nám stáli za otázku: “Ako by sa výsledky zmenili, keby sme kampaň prispôsobili s ohľadom na tento demografický trend?”

Riešenie: Anglický experiment

A tak sme sa rozhodli pre experiment. Prispôsobili sme naše kľúčové slová a jazyk reklám anglicky hovoriacemu publiku. Tento prístup mal za cieľ získať lepšiu návratnosť investícií (ROI) aj z tejto demografickej skupiny. Experiment bol krátkodobý a trval od 21. júna do 7. júla.

Výsledky: Funguje to!Zmenili sme teda jazyk kampane a výsledky na seba nenechali dlho čakať. Cena za klik stúpla o 0,28 €, čo je očakávané pre anglické kľúčové slová, kde je konkurencia vyššia a tým je vyššia aj cena za klik. Konverzný pomer však vzrástol o úctyhodných 200 %! Počet samotných konverzií bol o 100 % vyšší a hodnota konverzií vo vzťahu k cene stúpla o 104 %. Napriek poklesu zobrazení o 6 % v dôsledku vyššej konkurencie v anglicky hovoriacich krajinách sú to perfektné výsledky.

  • priemerná cena za klik + 0,28 €
  • konverzný pomer + 200 %
  • nárast konverzií + 100 %
  • konverzie/cena + 104 %
  • zobrazenia – 6 %

Krátkodobý experiment

Je dôležité zdôrazniť, že aj keď nám tento experiment priniesol pozitívne výsledky, bol realizovaný len počas obmedzeného časového rámca od 21. júna do 7. júla. To je pomerne krátke obdobie na získanie celkového obrazu o vplyve zmien na dlhodobú účinnosť kampane.

Krátke experimenty môžu byť užitočné na identifikáciu potenciálnych trendov a na rýchlu optimalizáciu kampaní, ale výsledky z nich nemusia nevyhnutne predstavovať dlhodobé výsledky. Menšie výkyvy v údajoch môžu byť dočasné a môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi, ako sú sezónne zmeny, konkurenčné vplyvy alebo aj meniace sa správanie spotrebiteľov.

Preto je nevyhnutné, aby sme naše zistenia považovali za počiatočný bod a pokračovali v sledovaní výsledkov aj po skončení experimentu. Tento postup nám umožní sledovať dlhodobé trendy a efektivitu prispôsobení, ktoré sme urobili v rámci našej kampane.

Záver

Experiment nám teda úspešne vyšiel. Na základe týchto zistení odporúčame inzerentom dôkladne analyzovať demografické údaje svojich návštevníkov a prispôsobiť svoje kampane na týmto informáciám.

Je však dôležité pamätať na to, že každý trh a každá demografická skupina je jedinečná. To znamená, že stratégia, ktorá funguje pre jednu demografickú skupinu, nemusí nevyhnutne fungovať pre inú. Myslite aj na to, že tento konkrétny experiment bol len krátkodobým počinom.

Alebo to jednoducho nechajte na nás a dosiahnite podobné výsledky – pohodlne a bez starostí. Kontaktujte nás a začneme pracovať aj na vašom projekte.

Adam Dzurenda

V High5 pôsobím ako PPC špecialista. Moje denné aktivity zahŕňajú analýzu nových trendov, prispôsobovanie reklamných kampaní podľa potrieb našich klientov a zabezpečovanie, aby každá investovaná koruna priniesla maximálny výnos. Môj prístup k PPC je kombináciou dátových analýz a praktických skúseností, čo mi umožňuje prinášať konzistentné výsledky

Fakturačné údaje

IČO: 48 159 786
IČ DPH: SK2120078708
Komárnická 119/44
Bratislava, 821 02

Office

Trenčianska 704/53
821 09 Bratislava

Kontakt

info@high5.sk
0904 876 596

Fakturačné údaje

IČO: 48 159 786
IČ DPH: SK2120078708
Komárnická 119/44, Bratislava, 821 02

Office

Trenčianska 704/53, 821 09 Bratislava

Kontakt

info@high5.sk
0904 876 596
© 2024 Vytvorené so ❤️ marketingovou agentúrou High5
High Five studio s.r.o.
Ochrana osobných údajov a podmienky