PMAX vs. Display responzívna kampaň – výber remarketingovej stratégie

Remarketingovú kampaň môžete viesť dvomi spôsobmi – efektívne a neefektívne. V High5 sme sa stretli už s oboma spôsobmi a našim cieľom je vždy ten prvý. Tak to bolo aj v tomto prípade.

Východiskový stav: Display responzívna kampaň

Prvou voľbou bola responzívna kampaň Display, ktorej základ tvorilo remarketingové publikum, zozbierané počas 90 dní. Segment publika bol nastavený na všetku návštevnosť konkrétnej stránky, ktoré neurobilo cieľovú konverziu (nákup).  Display responzívna kampaň s prepojením na Google Merchant Center pre Dynamický remarketing bola spustená od 6. decembra do 3. mája. 

Toto obdobie však neprinieslo žiadnu želanú konverziu. Neustále sme skúšali viacero prístupov, optimalizovali zacielenie, skúšali rôzne stratégie. Napriek našej snahe, nič. Musíme ešte zdôrazniť, že klient bol proti použitiu PMAX kampane.

Výsledky Display kampane:

Riešenie: PMAX kampaň

Po približne 5 mesiacoch takéhoto trápenia sme sa rozhodli vytvoriť PMAX kampaň so zameraním čisto na Remarketing. V rámci tejto kampane sme použili rovnaké publikum, texty nadpisov aj popisov, obrázky ako v Display responzívnej kampani, ktorú porovnávame. Stratégia kampane bola zameraná na dosiahnutie maximálneho počtu konverzií. Kampaň bežala od 4. mája.

Výsledky PMAX kampane:

Cieľ dosiahneme vždy

Po zanalyzovaní dát jednoznačne vidíme, že PMAX kampaň priniesla lepšie výsledky v porovnaní s predchádzajúcou responzívnou Display kampaňou. Cieľ sa nám teda napokon podarilo dosiahnuť.

Je však dôležité uvedomiť si, že to, čo fungovalo v tomto konkrétnom prípade, nemusí zaručene fungovať pri inom projekte alebo v inom segmente. Je vhodné zvážiť a vyskúšať všetky možnosti a prispôsobiť sa konkrétnym podmienkam.

Ale na to sme tu už my. Vy nemusíte byť expertom na marketing. O všetko sa postaráme v High5.

Ak chcete so svojím projektom dosiahnuť podobné výsledky, neváhajte a kontaktujte nás!

Fakturačné údaje

IČO: 48 159 786
IČ DPH: SK2120078708
Komárnická 119/44
Bratislava, 821 02

Office

Trenčianska 704/53
821 09 Bratislava

Kontakt

info@high5.sk
0904 876 596

Fakturačné údaje

IČO: 48 159 786
IČ DPH: SK2120078708
Komárnická 119/44, Bratislava, 821 02

Office

Trenčianska 704/53, 821 09 Bratislava

Kontakt

info@high5.sk
0904 876 596
© 2024 Vytvorené so ❤️ marketingovou agentúrou High5
High Five studio s.r.o.
Ochrana osobných údajov a podmienky