Pomlčka verzus spojovník: Hlavné rozdiely, plus ako ich správne používať

Často sa stretávame s tým, že sa zamieňa používanie pomlčky a spojovníka. Vyzerajú síce podobne, preto sa môže zdať, že nezáleží na tom, ktorý z týchto znakov použijeme. No slovenská gramatika má v tomto jasné pravidlá. Poďme si ich spoločne oprášiť.

Rozdiel medzi pomlčkou a spojovníkom

Spojovník je kratší a neoddeľujeme ho medzerami. Pri tejto interpunkcii je prioritná zlučovacia funkcia. 

Pomlčka je dlhšia a oddeľujeme ju medzerou z oboch strán. Je užitočná najmä pri uvádzaní rozpätí, zvýraznení časti vety alebo vyjadrenia vzťahu rovnocennosti.

Ak by sme to mali v skratke zhrnúť, tak pomlčka oddeľuje, zatiaľ čo spojovník spája.

Prečo si ľudia zamieňajú používanie pomlčky a spojovníka?

Hlavný dôvod je prozaický. Na klávesnici nájdete len spojovník (ten kratší). Pomlčku viete napísať len cez klávesovú skratku (Alt + 0150), alebo si ju odniekiaľ skopírujete ????. Mnohým ľuďom sa to ale riešiť nechce, tak dávajú jednoducho všade spojovník. Čo tam po slovenskej gramatike

Kedy sa používa pomlčka?

 • Na bližšie vysvetlenie výrazu (všetko bolo pripravené – jedlo, pitie, ubytovanie),
 • na zdôraznenie časti textu (boli tam hostia – a nie hocijakí),
 • namiesto vynechaného sponového slovesa (staroba – choroba),
 • na oddelenie priamej reči,
 • pri vyjadrovaní určitého rozpätia (1990 – 2000, jún – august),
 • pri určení otváracích hodín (8:00 – 17:00),
 • pri uvádzaní rozsahu strán (100-120),
 • v prípade športových udalostí a uvádzaní družstiev (Slovan Bratislava – Spartak Trnava),
 • pri písaní finančných súm (350,– €).

Kedy sa používa spojovník?

 • V zložených menách (vlastných i priezviskách),
 • v zložených prídavných menách (kultúrno-športový),
 • v zemepisných názvoch (Česko-Slovensko, Bratislava-Vinohrady),
 • ak chceme vyjadriť časť slova číslicou a časť písmenami (5-poschodový činžiak, 100-percentný),
 • na vyjadrenie približnej miery (jeden-dva),
 • na spájanie symbolov so slovami (D-manóza),
 • na spájanie protikladov (chtiac-nechtiac),
 • pri dopĺňaní prípony ku iniciálovým skratkám (SAZ-u),
 • pri rozdeľovaní slov na konci riadka.

Existujú desiatky ďalších prípadov, kedy používať pomlčku a kedy spojovník. Tie konkrétne, ktoré vás zaujímajú, si môžete naštudovať v Pravidlách slovenského pravopisu. Alebo položiť otázku, pri ktorej nie ste si istí, v jazykovej poradni.

Potrebujete poradiť v oblasti obsahu aj v súvislosti so SEO? Sme tu pre vás. Využite našich odborníkov z High5 a SEO nadšencov zároveň, radi sa vám povenujú.

Fakturačné údaje

IČO: 48 159 786
IČ DPH: SK2120078708
Komárnická 119/44
Bratislava, 821 02

Office

Trenčianska 704/53
821 09 Bratislava

Kontakt

info@high5.sk
0904 876 596

Fakturačné údaje

IČO: 48 159 786
IČ DPH: SK2120078708
Komárnická 119/44, Bratislava, 821 02

Office

Trenčianska 704/53, 821 09 Bratislava

Kontakt

info@high5.sk
0904 876 596
© 2024 Vytvorené so ❤️ marketingovou agentúrou High5
High Five studio s.r.o.
Ochrana osobných údajov a podmienky