Prečo majú poctivá optimalizácia Google Ads kampaní a A/B testovanie zmysel?

Bolo potrebné vypracovať rozsiahlu digitálnu komunikačnú stratégiu s jasne definovanými mikro cieľmi a cieľmi pre jednotlivé kanály vrátane Google Ads kampaní. Cieľom bolo aj zviditeľnenie nového obsahu vo vyhľadávači so zvolenými kľúčovými slovami, ktoré sme zapracovávali s ohľadom na konkurenčnosť.

Zadanie 

Peer-to-peer platforma Wishmaker je novým hráčom na malom trhu zdieľaných pôžičiek. Ide o miesto, kde si môžu požičať ľudia od ľudí, ktorí sú ochotní investovať do pôžičiek.  

Cieľ

Keďže platforma Wishmaker bola na trhu nová, najprv potrebovala zvýšiť povedomie o nej.  Bolo potrebné vypracovať rozsiahlu digitálnu komunikačnú stratégiu s jasne definovanými mikro cieľmi a cieľmi pre jednotlivé kanály, vrátane Google Ads kampaní. 

Problémy, s ktorými sme sa potýkali

Najväčším problémom pri finančných službách a produktoch je, že ľudia v ne nedôverujú. Taktiež sme v rámci Google Ads kampaní disponovali nižším budgetom než sme navrhovali. Ďalej sme sa museli vysporiadať s nízkymi vyhľadávanosťami relevantných výrazov, ako napríklad „P2P pôžičky“ a nerelevantných brandových výrazov, ako napríklad „Wishmaker film“.

Naše riešenia

  • Byť viditeľný v searchovej sieti na prvej pozícii pre málo vyhľadávané relevantné výrazy.
  • Podporiť povedomie značky cez obsahovú sieť a sériu mesačných vizuálov v rôznych variantoch.
  • A/B testovanie vizuálov pre dosiahnutie lepšej interakcie s vizuálmi.
  • Detailná optimalizácia kampaní vo vyhľadávaní (searchovej sieti).
  • Inteligentné cenové stratégie.

Výsledky

  • 100 % medziročný nárast v rámci podielu zobrazení na 1. pozícii, pri nižšej cene za klik.
  • 33,7 % nárast miery preklikovosti CTR.
  • 120 % nárast vyhľadávania brandových výrazov.

Ako a aké konkrétnejšie výsledky sme dosiahli?

Viditeľnosť v searchovej sieti

Všeobecne pre nové projekty je jedným z hlavných pilierov komunikácie byť viditeľný. To bolo aj naším cieľom, a preto jedným z pilierov kampaní bola potreba tvorby analýzy kľúčových slov a cielenia na výrazy podľa relevantnosti

Povedomie značky cez obsahovú sieť

V rámci komunikácie kampaní prostredníctvom bannerov, sme sa snažili dodržať jednotnú vizuálnu komunikáciu v nadväznosti na vizuál webu Wishmaker. Taktiež bolo potrebné zachovávať konzistentnosť grafických elementov a typografie vizuálov pre rýchlejšie budovanie firemnej identity.

A/B testovanie vizuálov

Pri A/B testovaní sa snažíme zistiť, ako interagujú používatelia s rôznymi variantmi vizuálov v reálnom čase. Pri platforme Wishmaker sa nám potvrdilo, že používatelia viac interagujú s vizuálmi, ktoré nie sú „klišé“, hlavne ak ide o finančníctvo. 

Detailná optimalizácia kampaní

Optimalizácia kampaní a najmä optimalizácia kľúčových slovíčok, je častokrát podceňovaná činnosť, kvôli jej prácnosti či monotónnosti. Nám sa však podarilo vďaka týmto úkonom po roku optimalizácií v obsahovej a vyhľadávacej sieti znížiť cenu za klik síce len o 0,03 €, avšak zvýšiť o 100 percent mieru zobrazenia na prvej pozícii, a tým pádom aj zvýšiť počet kliknutí v rámci rovnakého budgetu. Zároveň sme dosiahli zvýšenie miery preklikovosti.

Ak vás zaujímajú aj ďalšie výsledky našej marketingovej agentúry – pozrite si aj ďalšie case studies.

Fakturačné údaje

IČO: 48 159 786
IČ DPH: SK2120078708
Komárnická 119/44
Bratislava, 821 02

Office

Trenčianska 704/53
821 09 Bratislava

Kontakt

info@high5.sk
0904 876 596

Fakturačné údaje

IČO: 48 159 786
IČ DPH: SK2120078708
Komárnická 119/44, Bratislava, 821 02

Office

Trenčianska 704/53, 821 09 Bratislava

Kontakt

info@high5.sk
0904 876 596
© 2024 Vytvorené so ❤️ marketingovou agentúrou High5
High Five studio s.r.o.
Ochrana osobných údajov a podmienky