1. Stanovte si ciele pre Facebook

Čo by ste radi dosiahli prostredníctvom tohto marketingového kanála? Posilnenie brandu, zvýšenie návštevnosti webu alebo navýšenie predaja? Nech už je vaša priorita akákoľvek, mala by vychádzať z metódy SMART: S – specific / špecifická, M – measurable / merateľná, A – achievable / dosiahnuteľná, R – relevant / relevantná, T – time-sensitive / termínovaná. Ak vaše ciele budú spadať pod tieto charakteristiky, naozaj vás posunú ďalej a nebudú len takými skusmi, ale marketingovou stratégiou.

2. Spoznajte svoje publikum

Znalosť publika na Facebooku je v rámci marketingu potrebná najmä z dvoch dôvodov: pomôže vám lepšie komunikovať a vyberať vhodné príspevky, ďalej potom dokážete efektívnejšie zacieliť platenú reklamu

Vaše Facebookové publikum by malo pozostávať najmä z vašej cieľovky. Cenné dáta pre analýzu fanúšikov a tvorbu persón získate zo štatistík v Audience Insights. Tu nájdete demografické informácie i zoznam najobľúbenejších Facebookových stránok v jednotlivých oboroch. 

Chcete zasiahnuť reklamou nové relevantné publikum? Použite aktuálne údaje a vytvorte Lookalike Audience na základe podobných záujmov alebo nákupných zámerov.  

3. Použite rôzne typy príspevkov

Na Facebooku je k dispozícii niekoľko typov príspevkov, z ktorých každý má svoje vlastné prednosti v rôznych prípadoch. Na oslovenie publika sa oplatí pravidelne používať viacero. Len opakovaním jedného formátu si bohatú zákaznícku základňu nezískate. Obsahová pestrosť je základ.  Predvídateľným obsahom omrzíte ľudí i algoritmy. Striedajte teda text, carousel, videá, infografiky, vtipné meme… Každý príspevok by mal mať okrem reklamného aj posolstvo informačné alebo zábavné. 

4. Správne načasujte a starostlivo plánujte príspevky

Marketing na Facebooku je aj o tom, že si spravíte prieskum, kedy aký typ príspevku najviac funguje i celkovo, kedy najviac ľudí navštevuje vaše Facebookové stránky. Takto postupne získate optimálne časy a dni na zverejnenie daných príspevkov. Následne si pripravte publikačný plán so starostlivo navrhnutými príspevkami. Ideálne aspoň na mesiac vopred. Poslúžiť vám na to môže klasická excelová tabuľka alebo platené nástroje ako napríklad Kontentino alebo Sprout Social.

5. Zdieľajte obsah aj v príbehoch

Aj keď príbehy sú viditeľné len 24 hodín a potom miznú, mávajú veľký dosah. Facebook na nové príbehy užívateľov špeciálne upozorňuje, ľahko sa prezerajú, jednoducho sa s nimi interaguje. Tak neváhajte a pravidelne pridávajte obrázky či videá aj s odkazmi na preklik. Uvidíte, že to bude mať efekt. Ideálna a pritom jednoduchá marketingová stratégia pre Facebook.

Bonusový typ: Stavte na pripnutý príspevok

Pripnutý príspevok sa vždy zobrazí úplne navrchu. Bude tak viditeľný ako prvý pre akéhokoľvek užívateľa. Využite túto možnosť od Facebooku a stavte na príspevok, o ktorom máte dojem, že je ideálnym prezentačným a propagačným materiálom. 

Hľadáte i vy tu správnu marketingovú stratégiu? Nielen pre Facebook, ale aj pre viaceré kanály? Zišla by sa vám pomoc so SEO? Vo všetkých prípadoch vám vieme pomôcť. Obráťte sa na našich marketingových špecialistov. Najlepšie, ak využijete možnosť konzultácie zdarma a zistíte, na čom ste a aké sú vaše možnosti.