Marketing

Marketing je široký pojem zahŕňajúci rôzne aktivity, procesy a stratégie, ktoré sú zamerané na identifikáciu, uspokojenie a udržanie potrieb a želaní zákazníkov. Jeho cieľom je vytvárať hodnotu pre zákazníkov a budovať dlhodobé vzťahy s nimi, čím sa podporuje rast a úspech podniku. Marketing zahŕňa široké spektrum činností, ako sú výskum trhu, tvorba produktov, stanovenie cien, distribúcia, reklama a propagácia. Je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského procesu a je nevyhnutným nástrojom pre získanie a udržanie konkurenčnej výhody na trhu.

Fakturačné údaje

IČO: 48 159 786
IČ DPH: SK2120078708
Komárnická 119/44
Bratislava, 821 02

Office

Trenčianska 704/53
821 09 Bratislava

Kontakt

info@high5.sk
0904 876 596

Fakturačné údaje

IČO: 48 159 786
IČ DPH: SK2120078708
Komárnická 119/44, Bratislava, 821 02

Office

Trenčianska 704/53, 821 09 Bratislava

Kontakt

info@high5.sk
0904 876 596
© 2024 Vytvorené so ❤️ marketingovou agentúrou High5
High Five studio s.r.o.
Ochrana osobných údajov a podmienky