Záleží na tom, od čoho to závisí

Nesprávna väzba slovesa a predložky je pomerne rozšíreným javom. Viditeľné je to najmä na dvojici významovo príbuzných slovies „záležať“ a „závisieť“. Záleží na niečom, závisí to od niečoho. Nikdy nie naopak.

Výsledok záleží na správne nastavených vstupných parametroch.

Úspech prezentácie závisí od toho, ako sa Mišo vyspí z opice.

„Každopádne“ v každom prípade nepoužiť

Táto príslovka je bežne a často používaná v takmer všetkých jazykových výstupoch. Krátky slovník slovenského jazyka ju však hodnotí ako zastaranú. Po ruke sú vhodnejšie alternatívy, napríklad spojenie „v každom prípade“.

Na tej kampani sme urobili kus dobrej práce, v každom prípade nemienime zaspať na vavrínoch.

„Nakoľko“ si trúfate odhaliť príčinu?

Slovo „nakoľko“ môže v texte zastávať úlohu spojky alebo zámena. V mnohých slovných konšteláciách plní správne a naplno svoju úlohu, u nás sa ale paradoxne najčastejšie používa v nesprávnej väzbe, v ktorej uvádza príčinu nejakého stavu alebo deja. Zjednodušene: ak hovoríte o dôvode, prečo sa niečo deje, spojku „nakoľko“ nahraďte napríklad spojkou „keďže“ alebo „pretože“.

Nesprávne: Tender sme nevyhrali, nakoľko sme neboli dostatočne pripravení.

Správne: Tender sme nevyhrali, pretože sme neboli dostatočne pripravení.

Nesprávne: Rado zdrhol z porady, nakoľko musel vyzdvihnúť syna zo školy.

Správne: Rado zdrhol z porady, keďže musel vyzdvihnúť syna zo školy.

Keď „sa jedná“ o správne „jednanie“… ach!

Ďalšia mohutne rozšírená záležitosť. Jednať môžete s predavačkou na Miletičke. Inak máme v slovenčine rozhodne aj vhodnejšie varianty.

Nesprávne: Jedná sa o novú analytickú metriku.

Správne: Ide o novú analytickú metriku.

Nesprávne: Petra jednala s klientom viac ako tri hodiny.
Správne: Petra rokovala (diskutovala) s klientom viac ako tri hodiny.

Nesprávne: Jano je skvelý vedúci, ale jednať s ľuďmi skrátka nevie.
Správne: Jano je skvelý vedúci, ale vychádzať s ľuďmi skrátka nevie.

Rozhodne nesprávna „varianta“

Apropo, vhodnejšie varianty. Toto slovo vo význame „obmenená podoba, obmena“ je v slovenčine mužského rodu. Teda nie tá „varianta“, ale ten „variant“.

Andrea spracovala dodatočne ďalší variant grafiky pre bannery.

Celá „rada“ zlých možností

A ešte jeden tip z oblasti gramatických rodov. Vo význame skupiny viacerých jednotlivcov alebo vecí ide opäť o mužský rod, teda ten „rad“. „Rada“ v ženskom rode označuje buď návod, poučenie (vo význame radiť, dávať rady), alebo určitý riadiaci alebo poradný orgán (Národná rada Slovenskej republiky). 

Meeting priniesol celý rad nepríjemných a zložitých otázok.

Rad rokov odpracovaných v reklamnom biznise sa vážne podpísal na jeho zdraví.

„Doporučenie“ je dobrá rada viete od koho…

Ďalšie zo slov hojného výskytu, ktorých použitie slovenská kodifikácia hodnotí ako nesprávne. Namiesto výrazov „doporučiť, doporučenie“ má náš rodný jazyk vhodnejšie alternatívy – „odporučiť, odporúčanie“.

Tento adept na PPC špecialistu má skvelé odporúčania.

Šéf mi odporučil na porade radšej držať zobák, nevieš prečo?

Našli ste v našom výpočte nejaký váš obľúbený a často užívaný výraz? Alebo patríte tiež do radov „grammar nazis“ a v každom prípade by ste nám vedeli odporúčať mnoho iných nesprávnych termínov do ďalšieho článku? Neváhajte nás inšpirovať v komentároch!